Is jouw website al aangepast? Riskeer geen boete, doe het nu!

Mijn privacy verklaring is al aangepast. Die op jouw website ook?
Sinds 25 mei 2018 moet jouw website aangepast zijn aan de nieuwe Europese privacy regels. Deze regels houden in dat ieder bedrijf richtlijnen dient te hebben hoe er intern omgegaan wordt met de persoonsgegevens. Zorg dat je website wordt aangepast! Hieronder worden de belangrijkste richtlijnen vermeld.

> Privacy Verklaring Mixi Media

Mixi Media Europese Privacy Regels 2018

De belangrijkste richtlijnen op een rijtje…

  • Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke die de gegevens verwerkt.
  • De doelen waarvoor de gegevens worden verzameld.
  • Soms moet ook het ‘gerechtvaardigd belang’ van de verwerking gemeld worden, maar niet als gegevens met toestemming zijn verkregen.
  • Als er nog anderen zijn die de gegevens zullen ontvangen, vermelden wie (welke bedrijven) dat zijn.
  • Hoe lang de gegevens bewaard gaan worden.
  • Dat er een recht bestaat op inzage, rectificatie of wassing van de persoonsgegevens, en het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens.
  • Hoe er bezwaar gemaakt kan worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
  • Dat er een recht bestaat om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke-, een contractuele verplicht of een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te sluiten.
  • Als daar sprake van is: vermelding van geautomatiseerde besluitvorming, zoals door profilering.

Neem nu contact met ons op

 

Met dank aan Charlotte Meindersma voor deze beknopte opsomming. In onderstaand artikel gaat zij uitgebreid in op wat wel mag en wat niet mag.

Deze informatie moet je vervolgens wel nog beknopt overbrengen. Hoe dat moet als de lijst met informatie al zo lang is, dat weet niemand.

Dit moet je weten over de nieuwe Europese privacyregels