Privacy Verklaring

Hoe gaat Mixi Media om met uw persoonlijke gegevens?
Net zoals op alle websites wordt uw bezoek aan deze site geregistreerd. De webserver logt namelijk uw IP nummer en registreert welke pagina’s van deze website door u worden bezocht. Met deze informatie worden webstatistieken automatisch samengesteld. Op basis van deze informatie wordt onze site door de zoekmachines beter gevonden op relevante inhoud en kunnen wij zien welke informatie door onze bezoekers het meest gelezen wordt. Uw naam of emailadres wordt pas bekend bij ons wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier.

Deze gegevens worden door Mixi Media verzameld zodat we u goed te woord kunnen staan en uw vraag adequaat kunnen afhandelen. Het is mogelijk dat we u in de toekomst via email op de hoogte stellen van bijvoorbeeld actualiteiten. In dat geval zullen wij altijd een uitschrijflink ter beschikking stellen waarmee u uw gegevens uit onze database kunt laten verwijderen. De privacy van onze klanten vinden wij zeer belangrijk, daarom worden uw persoonlijke gegevens door Mixi Media nooit doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor een adequate afhandeling van uw vraag. Mixi Media zal ook doorgaans de factuur naar u toesturen per email. Indien u de factuur liever per post ontvangt kunt u dit telefonisch of per email doorgeven. (info@miximedia.nl / T +31 6 57 57 59 05).

Indien u contact opneemt met Mixi Media worden uw persoonlijke gegevens verwerkt in onze administratie. Op die manier hebben wij altijd uw gegevens bij de hand wanneer u bijvoorbeeld telefonisch contact met ons op neemt of via email. U hebt te allen tijde het recht om op te vragen hoe u in onze administratie bent geregistreerd. Wij kunnen u op aanvraag een standaard uitdraai of een printscreen ter beschikking stellen. Om te voorkomen dat uw gegevens onterecht worden opgevraagd worden ze enkel verzonden naar het bij ons geregistreerde e-mailadres of fysieke adres. De websites van Mixi Media maken gebruik van cookies zoals omschreven in de nieuwe cookiewetgeving, enkele van deze cookies zijn nodig zijn om uw sollicitatie of vraag correct af te handelen. Meer hierover kunt u lezen in onze cookieverklaring.

 

Richtlijnen Europese Privacy Wetgeving 25 mei 2018:

 • Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke die de gegevens verwerkt
  Ellen Karlsson, eigenaar Mixi Media
 • De doelen waarvoor de gegevens worden verzameld:
  Dossiervorming, ten behoeve van adquate registratie van domeinnamen, het faciliteren van webhosting en het verzenden van de facturen.
 • Uw gegevens worden met derden gedeeld, zoals de TLD autoriteit ten behoeve van de registratie van uw domeinnamen en de registratie van uw webhosting in ons datacenter. Op aanvraag verstrekken wij een specifiek overzicht zodat u weet aan welke autoriteiten wij uw persoonlijke gegevens verstrekken. Onze administratie wordt door onze accountant verzorgd. Uw gegevens zijn bekend op het kantoor van onze accountant. Per kwartaal dienen wij de omzetbelasting in en wordt uw BTW nummer aan de belastingdienst doorgegeven (wanneer het een intracommunautaire prestatie of levering betreft). Zonder uw persoonlijke gegevens kunnen wij geen domeinnamen registreren of aan u een webhostingpakket faciliteren.
 • Uw gegevens worden door ons bewaard voor de duur dat wij onze producten of diensten aan u leveren. Nadien bewaren wij de financiële administratie conform de wettelijke bewaartermijnen.
 • U hebt het recht om uw dossier in te zien en/of een overzicht te vragen van de door ons van u geregistreerde gegevens.
 • Indien u bezwaar wenst te maken tegen de wijze waarop wij uw gegevens behandelen en bewaren, kunt u zich schriftelijk wenden tot: Mixi Media, t.a.v. Ellen Karlsson, Pastoor Maessenstraat 7p, 6321 BV Wijlre (NL).
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.